Առաջարկներ

  Արդյունավետություն և համատեղ աշխատանք.

 • Ընկերության անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի ստեղծում «Զրոյից», ենթակառուցվածքի ճկունության և արագ ընդլայնման հնարավորությունների ապահովում;
 • Համատեղ աշխատանքի հարմարավետ և անվտանգ միջոցներ, ներառյալ՝ կորպորատիվ փոստային ծառայություն օրացույցային պլանավորման հնարավորությամբ, տեղեկատվական հարթակ և միջավայր փաստաթղթերի վրա համատեղ աշխատանքի համար (հասանելիությունը՝ ըստ դերերի), տեսա-ձայնային կոնֆերանսների պաշտպանված համակարգ, ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում և ներկա գտնվելու կարգավիճակի վերաբերյալ ծանուցումներ, կորպորատիվ սոցիալական ցանց՝ աշխատակիցների միջև ոչ ֆորմալ հաղորդակցություն ապահովելու համար:

  Ռեզերվային տաբերակներ և ֆայլային արխիվ.

 • Տվյալների ռեզերվային տարբերակների (Ֆայլային արխիվներ, վիրտուալ մեքենաներ, տվյալների բազաներ) պահպանում ամպերում, ֆայլային ռեսուրսների պահպանման գնի նվազեցում՝ հուսալիության և ինֆորմացիոն անվտանգության բարձր մակարդակի պայմաններում:

  Վերականգնում խափանումներից հետո

 • Տվյալների ռեզերվային տարբերակների (Ֆայլային արխիվներ, վիրտուալ մեքենաներ, տվյալների բազաներ) պահպանում ամպերում, ֆայլային ռեսուրսների պահպանման գնի նվազեցում՝ հուսալիության և ինֆորմացիոն անվտանգության բարձր մակարդակի պայմաններում;
 • Տվյալների և ինֆորմացիոն համակարգերի պաշտպանություն վթարային խափանումներից;
 • Մասնավոր և հիբրիդային ամպերում բարձր հասանելիության ապահովում՝ վիրտուալ մեքենաների կամ SQL տվյալների բազայի ծառայութան մակարդակով;
 • Խափանումներից հետո արագ վերականգնման ապահովում:

  Անվտանգություն (EMS)

 • Անվտանգության քաղաքականության կառավարում՝ աշխատակիցների տվյալների տեղեկամատյանի միասնական կատալոգի հիման վրա;
 • Կորպորատիվ և անձնական բջջային սարքավորումների անվտանգության ապահովում՝ ներառյալ տվյալների պաշտպանությունն ու հակավիրուսային համակարգը;
 • Բջջային սարքավորումների կառավարում, տեղադրված ծրագրային օրինակների վերահսկողություն և թարմացումների կարգավորում;
 • Կորպորատիվ նամակագրության, ֆայլային արխիվի և փաստաթղթերի պաշտպանություն կորպորատիվ հարթակում:

  Ծրագրերի հոսթինգ և կառավարում

 • Վեբ կայքերի արագ տեղակայում և կարգավորում;
 • SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line առցանց ծառայություների կարգավորումներ և սպասարկում: