Վերականգնում խափանումներից հետո


Խափանումների ժամանակ տվյալների պաշտպանում կորստից.

  • Microsoft Azure

Ենթակառուցվածքի ավտոմատ վերականգնում վթարային խափանումներից հետո.

  • Microsoft Azure
  • Azure Site Recovery՝ կայքերի վերականգնման ծառայություն
  • Վիրտուալ սերվերի (Windows А2 Standard) օգտագործում
  • VPN-ի կիրառում՝ ամպային և տեղային ենթակառուցվածքների կապի համար (ստատիկ և դինամիկ ուղղորդում)